Vilkår og Betingelser

Både fører og og personen som står for avtalen må være minst 23 år gammel, og skal vise gyldig førerkort. Unntak kan kun gjøres etter avtale med Rent a Car Lofoten.


Kjøring utenfor Norge krever en skriftlig bekreftelse fra Rent a Car Lofoten.

Leiebilen utleveres med full drifstofftank og skal innleveres med full drifstofftank.

Gjennom leieperioden, er den som står for leien av bilen også ansvarlig person, og skal bruke den som det er ens egen. Dette innebærer også ansvaret for overtredelser som feil parkering, fartsovertredelse, bom kostnader, tauing, og andre kostnader og overtredelser som måtte inntreffe i leieperioden. Hvis det skulle oppstå noen av disse overtredelser / gebyrer, er det leietaker som er ansvarlig for å betale innen gitte tidsfrister. Rent a Car Lofoten vil belaste ekstra Kr.250,- ved for sen
betaling av nevnte kostnader

Forsikring: 

Standard forsikring dekker skade på bil med en egenandel inntil NOK 10.000,-

Full dekning dekker skade på bil med ingen egenandel.

Forsikringen dekker ikke: bergingsbil, vindusskader, takskader som følge av stående på taket, 
hjulskader som følge av å kjøre på plasser du ikke bør kjøre, mistet nøkkel, motorskader som følge av manglende hensyn til varsler om høy temperatur,
lavt motoroljenivå etc.,
avstå fra å melde skade selv om dette er dekket av forsikring og andre skader forårsaket av uaktsom opptreden.
Forsikringen dekker: Skader på leid bil og andre biler og personer involvert i trafikkulykker.

Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Rent a Car belaste leietager av bilen Kr. 500, - for utvidet renhold av bilen.

Returneres bilen med mangelfull opp tanking, belastes kreditt kortet til ansvarlig leietager av bilen.
Rent a Car Lofoten vil belaste ekstra Kr. 250,- for å sende faktura på mangelfull opp tanking.
Hvis ansvarlig leietager ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, så vil Rent a Car Lofoten belaste Kr. 10.000, - (Basis forsikring) og Kr. 0,- (Full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten)
 
Avbestilling: Fri avbestilling mer enn 48 timer før leiens starttidspunkt. Ved avbestilling mindre enn 48 timer, belastes pick-up og drop-off avgift. Med et minimum på NOK 375,-
Dette gjelder ikke for gruppe P og R (minibuss med 7, 8, 9 eller 17 seter) her gjelder fri avbestilling mer enn 4 uker før leiestart. Avbestilling kortere tid enn 4 uker belastes full pris.
 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du får et hyggelig opphold i Lofoten.


Rent a Car Lofoten

 


Kontakt Oss

Vorsetøyveien 20c
post@rentacar-lofoten.com
476 43 560